Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POWIATU JAWORSKIEGO NA OKRES 10 LAT

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  POWIATU JAWORSKIEGO

NA OKRES  10 LAT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, jako kierujący jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego na rzecz, której został ustanowiony trwały zarząd nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (decyzja nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 r. oraz decyzja nr 7/2017 z dnia 13.06.2017), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kaczorowie gmina Bolków  przy ul. Kamiennogórskiej 9.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Jaworskiego, który ustanowił trwały zarząd nią dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze   na podstawie decyzji nr 7/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. oraz nr 6/2017 z dnia czerwca 2017 r. 

Zainteresowani udziałem w przetargu będą mogli zapoznać się    z dokumentacją techniczną obiektu oraz dokonać jego wizji lokalnej  po wcześniejszym umówieniu, nie później jednak niż 3 dni przed terminem składania ofert.  Spotkania z oferentami będą organizowane wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00  do 13.00 .

Kontakt telefoniczny:     76 871-14-11 w. 18

Kontakt mailowy:          pcprjawor@poczta.fm

Szczegóły ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania na stronie PCPR w Jaworze oraz Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

Załączniki:

zdjęcie nieruchomości 3

Utworzono dnia 27.09.2022, 11:54

zdjęcie nieruchomosci 2

Utworzono dnia 27.09.2022, 11:53

zdjęcie nieruchomości 1

Utworzono dnia 27.09.2022, 11:51

regulamin przetargu

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:55

projekt umowy

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:54

formularz ofertowy

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:54

ogłosz. str. 6

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:54

ogłosz. str. 5

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:53

ogłosz. str. 4

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:53

ogłosz. str. 3

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:52

ogłosz. str. 2

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:52

ogłosz, str. 1

Utworzono dnia 26.09.2022, 13:51

Informacje

Liczba wyświetleń: 435
Utworzono dnia: 26.09.2022
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 27.09.2022 11:54, Administrator
  Dodanie załącznika: zdjęcie nieruchomości 3
 • 27.09.2022 11:53, Administrator
  Dodanie załącznika: zdjęcie nieruchomosci 2
 • 27.09.2022 11:51, Administrator
  Dodanie załącznika: zdjęcie nieruchomości 1

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze