Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Pracownicy

Dyrektor

Izabela Aniołek

tel.: 76 871-14-11

 

Sekretariat

Anna Termena

tel.: 76 871-14-11

faks: 76 871-14-11 w. 15

mail: pcprjawor@poczta.fm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dział administracyjno-księgowy.

Zespół finansowo-księgowy:

Główna Księgowa                  Justyna Staszowska  (zastępstwo - Bogusława Korman)

Starsza Księgowa                   Ewelina Rudnik

Ksiegowa                                 Okrawia Brudniak

Pracownik ds. świadczeń       Anna Najwer

tel. 76 871-14-11 w. 14

 

Zespół administracyjno-kadrowy.

Ksiegowa ds.kadr i płac           Anna Moskwa

tel.: 76 871-14-11 w. 16

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dział pomocy społecznej.

Kierownik

Magdalena Machura

tel. 76 871-14-11 w. 21

 

Zespół ds. osób niepełnosprawnych i domów pomocy społecznej.

Pracownik socjalny                Magdalena Jusiel-Koncur,

Pracownik ds. PFRON            Malwina Rosiak

tel.: 76 871-14-11 w. 12

 

Zespół ds. realizacji projektów z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania.

Magdalena Machura

tel.: 76 871-14-11

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworze.

Konsultant Prawnik                Marta Watrucka          tel.: 76 871-14-11 w. 18

Psycholog                                  Marta Badyla              tel.: 76 871-14-11 w. 22

Specjalista ds. rodziny             Marta Prokopik          te.l: 76 871-14-11 w. 21

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dział pieczy zastępczej.

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

Psycholog                               Marta Badyla

Pedagog                                  Katarzyna Mazur

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastepczej:

 • Ewelina Adamus-Pinda
 • Patrycja Wojnarowska

​Pomoc administracyjna - Olimpia Olszańska

tel.: 76 871-14-11 w. 22

 

Stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej.

Specjalista pracy socjalnej 

Katarzyna Grabska

tel 76 871-14-11 w.20

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1289
Utworzono dnia: 05.07.2021
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
I.A.
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 09.12.2021 09:17, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 09.12.2021 09:17, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 09.12.2021 09:17, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze