Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor

 

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9

Jawor, dnia 22 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ

NA OKRES 3 LAT NIERUCHOMOŚCI POWIATU JAWORSKIEGO POŁOŻONEJ W KACZOROWIE

PRZY UL. KAMIENNOGÓRSKIEJ 9

Termin i miejsce  przetargu : 22 sierpnia godzina 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, przy ul. Szpitalnej 12A

Przedmiotem przetargu była  nieruchomość przy ul. Kamiennogórskiej 9 w skład, której wchodzą działki o następujących numerach ewidencyjnych: 350/12, obręb nr 0003 Kaczorów o powierzchni 0,4121 ha objętej księgą wieczystą nr JG1K/00027662/2, na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o łącznej powierzchni 1219,90 m2 m, w którym wyodrębniono 3 lokale: lokal nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczenia przynależnego (garażu) 763,81 m2, dla którego założono księgę wieczystą nr JG1K/00028654/0, lokal nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 159,37 m2 , dla którego założono księgę wieczystą nr JG1K/00028655/7, lokal nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczenia przynależnego (strych) 529,09 m2 a także działki nr 339/2; 339/9;339/11;339/12; 350/1; 350/5; 350/11  obręb nr 0003 Kaczorów o łącznej powierzchni objęte księgą wieczystą nr JG1K/00008012/2. Nieruchomość obciążona służebnością drogi koniecznej oraz umową użyczenia urządzeń wodnych dla lokalnej spółki wodnej.  Cena wywoławcza 102 000 złotych netto.

Przetarg zakończył wynikiem negatywnym wskutek braku ofert.

Informacja niniejsza zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PCPR w Jaworze na okres 7 dni tj. od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 343
Utworzono dnia: 22.08.2022
Dokument wprowadził:
I.A.
Dokument opublikował:
I.A.
Dokument wytworzył:
MW
Wytworzono:
22.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
PCPR w Jaworze

Historia publikacji

 • 22.08.2022 13:44, Administrator
  Edycja strony: Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9
 • 22.08.2022 13:43, Administrator
  Dodanie strony: Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9

Informacje ogólne.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Realizuje zadania powiatu wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 6.  oraz innych ustaw.

Centrum działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu w Jaworze oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób z niepełnosprawnościami, starszych, dotkniętych przemocą   i innych osób zależnych wymagających zapewnienia wsparcia i opieki.  

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 13/2023

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

Z DNIA 22 SIERPNIA 2023 r.

W SPRAWIE SKRÓCENIA CZASU PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W JAWORZE

 

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny  pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 5 pkt. 1 i 3  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przyjętym 

Uchwałą nr 51/2021 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 2 września 2021 r., zmienionym Uchwałą nr 15/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego z dnia 31 marca 2023 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r.,

ustalam następujące godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7: od godz. 7.00 do 14.30.

§2

Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Jaworze,

2) na tablicy informacyjnej PCPR w Jaworze,

3) na stronie internetowej PCPR w Jaworze.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Izabela Aniołek

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Jaworze