Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Rodzinna piecza zastępcza.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

poszukuje kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych:

-- niezawodowych

-- zawodowych

-- rodzinnych domów dziecka.

 

         Wszystkich chętnych, którzy chcieliby stworzyć rodzinę i dom dla dzieci,

które nie mogą wychowywać się ze swoimi rodzicami,

zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

 

         Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,

- władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

ul. Starojaworska 7

pokój nr 14

 

Telefon kontaktowy: 76  871 - 14 – 11   wew. 22

 

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny