Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Dostępność.

Deklaracja dostępności z dnia 29 marca 2021 r.

Modyfikacja - 4 maja 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze (www.pcprjawor.naszepcpr.pl).

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4 maja 2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wJaworze jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

telefon: 76 871 14 11

mail: pcprjawor@poczta.fm

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jednostką kieruje:

Izabela Aniołek tel.: 76 871 14 11

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

PCPR w Jaworze – siedziba główna, Jawor, ul. Szpitalna 12a.

Budynek jednopoziomowy, nie posiada barier architektonicznych, przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd, poręcze, odpowiednia szerokość drzwi i korytarza, toaleta dla klientów dostosowana do potrzeb osóbz niepełnosprawnościami, brak progów, przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek). W budynku i na terenie obok brak jest ułatwień dla osóbz niepełnosprawnością wzroku np. płyt prowadzących, nie ma także napisóww alfabecie Braille’a. Pomieszczenia biurowe są małe, co utrudnia obsługę osób poruszających się na wózku czy za pomocą kul. Z jednostką można kontaktować się telefonicznie (stacjonarnie i komórkowo) oraz mailowo, za pośrednictwem platformy EPUAP oraz SOW (sprawy PFRON).

tel.: 76 771 14 11

mail: pcprjawor@poczta.fm

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. dr. H. Jordana  w Kaczorowie, ul. Kamiennogórska 9.

W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnościączy dysfunkcją wzroku i słuchu.

Z Domem Dziecka mozna kontaktować sie telefonicznie lub mailowo.

tel.: 75 74 121 13

mail: ddz_kaczorow@wp.pl

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Jaworowy Start” w Jaworze, ul. Piastowska 12.

Budynek wielopoziomowy, (parter i dwa pietra).

W budynku poza Placówką ,,Jaworowy Start” znajduje się placówkatypu rodzinnego (I piętro).

W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane brak urzadzeń, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnością czy dysfunkcją wzroku i słuchu.

Z Placówką ,,Jaworowy Start” można kontaktować się osobiście, telefoniczniei mailowo.

tel.: 76 870 24 77

mail: dmdjawor@interia.pl

 

Budynek w Jaworze, ul. Starojaworska 7.

W budynku występują bariery architektoniczne: schody, progi.

Bariera w postaci schodów, począwszy od poziomu Ośrodka Wsparcia, nie jest w żaden sposób zniwelowana.

W budynku funkcjonują dwie jednostki przeznaczone dla osób z niepełnosprawnosciami.

  1. Ośrodek Wsparcia ,,Pod Zielonym Dębem” w Jaworze - pater budynku.
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworze - I piętro.

 

Ośrodek Wsparcia znajduje się na wysokim parterze.

Prowadzą do niego schody.

Bariera została zniwelowana poprzez montaż krzesełka schodowego.

Na poziomie Ośrodka brak jest barier architektonicznych.

z jednostka można kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

tel: 76 745 10 74

mail: o.wsparcia@interia.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej znajduje się na I piętrze.

Barierę stanowią schody. Osoby, które poruszają się na wózku lub nie mogą wejść po schodach mogą korzystać z windy znajdujacej się w Schronisku Młodzieżowym w Jaworze, z którego prowadzi przejscie do WTZ.

W/w jednostki zapewniają możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego.

 

Budynek biurowo – garażowy w Jaworze, ul Piłsudskiego 10a.

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Część biurowa posiada barierę w postaci schodów i progów, która nie jest w żaden sposób zniwelowana.  Część garażowa jest jednopoziomowa, w której znajdują się garaże.

 

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny