Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Dostępność.

Deklaracja dostępności z dnia - 7 lipca 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze (PCPR w Jaworze) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze (www.pcprjawor.naszepcpr.pl).

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 kwietnia 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wJaworze jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona będzie modyfikowana w związku z planowaną zmianą siedziby PCPR w Jaworze.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

telefon: 76 871 14 11

mail: pcprjawor@poczta.fm

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jednostką kieruje:

Izabela Aniołek tel.: 76 871 14 11

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Siedziba Główna -  budynek w Jaworze, ul. Starojaworska 7.

Dostępność architektoniczna - w budynku znajduje się winda (wejście do windy od podwórka, od ul. Limanowskiego). 

Poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze (PCPR), które realizuje zadania z zakresu pieczy zastepczej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej, w  budynku funkcjonują trzy instytucje, w tym dwie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Są to:

  1. Ośrodek Wsparcia ,,Pod Zielonym Dębem” w Jaworze - pater budynku.
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworze - I piętro.
  3. PCPR w Jaworze - II i III pietro.

Ośrodek Wsparcia znajduje się na wysokim parterze. Prowadzą do niego schody. Bariera została zniwelowana poprzez montaż krzesełka schodowego.

Na poziomie Ośrodka brak jest barier architektonicznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej znajduje się na I piętrze. Na poziomie Warsztatu brak barier architektonicznych.

PCPR w Jaworze zlokalizowane jest na II i III pietrze budynku. Brak barier architektonicznych.

Jeśli chodzi o dostępność informacyjno-komunikacyjną oraz w zakresie cyfrowym, w/w jednostki zapewniają możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego.

 

2. Budynek - Jawor, ul. Szpitalna 12a.

Budynek jednopoziomowy, nie posiada barier architektonicznych, przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd, poręcze, odpowiednia szerokość drzwi i korytarza, toaleta dla klientów dostosowana do potrzeb osóbz niepełnosprawnościami, brak progów, przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek).

Obecnie budynek nie użytkowany.

 

3. Budynek w Kaczorowie, ul. Kamiennogórska 9.

W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnościączy dysfunkcją wzroku i słuchu.

Obecnie budynek nie użytkowany.

 

4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Jaworowy Start” w Jaworze, ul. Piastowska 12.

Budynek wielopoziomowy, (parter i dwa pietra). W budynku poza Placówką ,,Jaworowy Start” znajduje się placówkatypu rodzinnego (I piętro). W budynku występują bariery architektoniczne w postaci schodów i progów, które nie są zniwelowane, a sam budynek nie jest wyposażony w żadne urządzenia, które w sposób alternatywny zaspokoją potrzeby osób z ograniczoną mobilnością czy dysfunkcją wzroku i słuchu.

Z Placówką ,,Jaworowy Start” można kontaktować się osobiście, telefoniczniei mailowo.

5. Budynek biurowo – garażowy w Jaworze, ul Piłsudskiego 10a.

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Część biurowa posiada barierę w postaci schodów i progów, która nie jest w żaden sposób zniwelowana.  Część garażowa jest jednopoziomowa, w której znajdują się garaże.

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny