Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego.

Realizuje zadania powiatu wynikające przede wszystkim z następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze działa w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu oraz Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Jaworze. Realizuje  zadania powiatu dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, dotkniętych przemocą oraz innych osób zależnych, wymagających wsparcia i opieki.  

Do zadań Centrum należy również prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym pieczę zastępczą, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Centrum oferuje pomoc przy integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej oraz innych instytucji: MOW, MOS, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze czy zakłady poprawcze, uchodźcom, osobom chorym, niepełnosprawnym nie tylko poprzez pomoc finansową, ale także działalność informacyjną, mającą na celu przybliżenie istniejących praw i uprawnień posiadanych przez takie osoby.

 

 

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny