Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Nabór kandydatów chętnych do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2023.

Utworzono dnia 06.03.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

ogłasza nabór kandydatów chętnych do prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób

stosujących przemoc w rodziniew roku 2023, którego realizacja odbywać się będzie w budynku Centrum,

ul. Szpitalna 12 a w Jaworze – po godzinach urzędowania,

tj. od godz. 16:00.

 

Realizacja programu powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,

szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.


Osoby chętne do prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych winni posiadać następujące kwalifikacje:

1) ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2) posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

3) udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu:

  • zajęć korekcyjno-edukacyjnych w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązywaniach.
  • zajęć psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.


Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze lub pocztą na adres:

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 12a– (sekretariat) do dnia 22.03.2023 r.

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela pracownik tut. Centrum

Marta Prokopik 76 871 14 11, w. 21.

Projekt door to door

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny